Relació família-escola

La família és la principal estructuradora de la vida de l'infant. Per tant, des de la Llar Les Bombolles, donem una especial atenció a crear una relació de confiança, reconeixement, respecte i complicitat entre cadascuna de les persones implicades en el benestar i desenvolupament d'aquest infant. Així doncs, per afavorir aquest desenvolupament òptim realitzem diferents accions:

  • Entrevista inicial. L'entrevista inicial es porta a terme quan l'infant comença a la llar amb l'objectiu de facilitar el procés d'adaptació, no només l'adaptació de l'infant a la llar, sinó de la llar a l'infant i a la seva família.
  • Contacte diari. Com és natural, el contacte diari entre educadores i família, permet una comunicació immediata i el traspàs d'informacions necessàries; tanmateix, cada infant disposa d'una agenda on cada dia les educadores registren com transcorren els moments d'hàbits i necessitats bàsiques (com ha anat el dinar, quanta estona ha dormit, si ha fet deposicions…). En aquesta mateixa agenda, des de casa també s'hi poden anotar informacions que facilitin una millor atenció per a l'infant (qui vindrà a buscar-lo, a quina hora s'ha despertat…).
  • Correu electrònic. A través de correu electrònic, de manera setmanal, les famílies reben alguna de les experiències educatives que han realitzat els infants, així com alguns dels aprenentatges que han sorgit amb diverses fotografies significatives d'aquests moments en forma de documentació. També, s'expliquen aquelles activitats més especials que s'hagin fet aquella setmana i s'envia una carpeta al Drive amb les millors fotografies de la setmana. A més, també es comenten aspectes funcionals que es necessitin tenir en compte de cara a la setmana següent.
  • Trobades en grup, festes amb les famílies a la llar d'infants i reunions individuals. La comunicació es complementa amb situacions d'intercanvi, més formals i estructurades, com poden ser les trobades en grup d'inici de curs, les festes amb les famílies que es fan a la llar d'infants de manera periòdica o les reunions individuals amb cada família, les quals poden ser sol·licitades per la família de l'infant o per l'equip educatiu quan es cregui convenient.
  • Activitats i sortides a l'entorn. Potenciem la participació de les famílies a l'escola bressol a través d'activitats i sortides a l'entorn, en les quals poden col·laborar i passar una estona diferents amb els seus fills i filles.
  • La participació col·lectiva de les famílies es fa a través de l'Associació de Famílies (AFA) i del Consell Escolar, integrat per famílies, docents i representants municipals que estudia i aprova propostes amb relació als diferents àmbits educatius i de funcionament.
Aquests són exemples d'algunes accions les quals fem amb la intenció d'assolir una comunicació constant i fluida amb les famílies, per tal d'aconseguir la millor educació possible pels seus fills i filles.
Comentaris