PREINSCRIPCIONS A LA LLAR D'INFANTS LES BOMBOLLES CURS 2023-2024


PREINSCRIPCIONS A LES BOMBOLLES CURS 2023-2024Les dates de preinscripció de la llar d'infants de Verges seran del 17 al 28 d'abril.

Per a poder fer-ho, haureu d'omplir el document de sol·licitud de preinscripció que podeu demanar a la llar d'infants a través del correu electrònic b7007956@xtec.cat o la pàgina web de l'Ajuntament. Tanmateix, haureu d'entregar aquest document de preinscripció a l'Ajuntament de Verges, a través d'una instància genèrica i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:
  • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Còpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consti el NIE.
  • Certificat de convivència.
  • Còpia de la targeta sanitària individual (TIS), si la teniu.

Moltes gràcies i fins aviat,

Equip Educatiu

Comentaris